Flaga Polski - język polski Flaga Wielkiej Brytani - język angielski
Mapa strony Simoradz

Kościół pw. św. Jakuba Ap. w Simoradzu

Kościół św. Jakuba Ap. w Simoradzu jest jednym z najstarszych obiektów sakralnych na Śląsku Cieszyńskim i należy do zabytków o znaczeniu regionalnym. Początki budynku nie są znane, określa się je na XIII - XIV w. Wybudowany w stylu gotyckim, z neogotycką wieżą, orientowany (skierowany na wschód). Najstarszą częścią kościoła jest ostro łukowo przesklepione prezbiterium z wieloboczną ścianą wschodnią, w której znajduje się ścienne, gotyckie sakramentarium z kutą, żelazną kratą. Do zakrystii z emporą prowadzi kamienny, gotycki portal. Mury tej najstarszej części kościoła wykonane są z kamienia i mają grubość ok. 140cm. Kościół w swym wnętrzu kryje kilka cennych zabytków sztuki sakralnej. Na sklepieniu i ścianach prezbiterium zachowały się fragmenty polichromii gotyckiej z XV w (1400-1500) oraz polichromie renesansowe z II połowy XVI wieku, w tym rzadko spotykane ścienne epitafium herbowe. Za unikatowe uważa się gotyckie przedstawienia Apostołów oraz zacheuszki świadczące o konsekracji świątyni przez biskupa. W kościele znajdują się 3 ołtarze barokowe z XVIII wieku, a także rokokowo - klasycystyczna ambona. Na ścianie prezbiterium umieszczono XVII wieczne herbowe płyty nagrobne Skoczowskich z Kojowic (Kostkowic) z napisami w języku staromorawski.

Udokumentowane daty kościoła i parafii:

1223 - osada "Ischrichino" (Iskrzyczyn należący do parafii) - płaci dziesięcinę dla sióstr Norbertanek z Rybnika (Dokument protekcyjny biskupa wrocławskiego Wawrzyńca).

1286 - proboszcz simoradzki Ks Tilo (Tyl),odczytał w kościele raciborskim klątwę na Henryka księcia wrocławskiego.

1300 - stara osada Simoradz przeniesiona na prawo niemieckie.

1305 - potwierdzenie o istnieniu parafii "Semoraz" (Simoradz) zamieszczone w księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego.

1335 - Simoradz jedną z 11 parafii dekanatu cieszyńskiego.

1447 - liczba wiernych parafii Simoradz szacowana na 150 osób.

1545-1654 - parafianie simoradzcy pod naciskiem władzy przyjmują Protestantyzm (silne wpływy reformacji na tym terenie - "cuius regio, eius religo"- czyja władza, tego religia)

1611 - odnowienie kościoła

1655 - parafianie z Simoradza i z Iskrzyczyna przyjmują z powrotem Katolicyzm i stają się parafą filialną wobec kościoła w Dębowcu (w latach późniejszych Simoradz był też filią parafii w Skoczowie).

1655 - powstanie szkoły przy kościele w Simoradzu wybudowanej z dochodów kościelnych, dla dzieci z Simoradza, Iskrzyczyna, Dębowca i Kostkowic.

1823-1826 - Jan Żukowski odlał w Ustroniu dzwon dla kościoła w Simoradzu (Zabrany później przez Niemców).

1882 - rozbiórka drewnianej wieży i ustawienie prowizorycznej dzwonnicy na cmentarzu.

1897 - ukończenie budowy ceglanej wieży kościoła.

1966 - duszpasterzem w simoradzkim kościele zostaje Ks. Antoni Baszton (po 400 latach vacansu na urzędzie proboszcza tej świątyni.

27 XII 1980 - reerygowanie parafii św. Jakuba Ap. w Simoradzu (dekret Ks. bpa Herberta Bednorza)

1986 - obchody 700 lecia parafii i poświęcenie domu katechetycznego.

1999-2009 - gruntowny remont kościoła oraz odsłonięcie gotyckich i renesansowych polichromii w prezbiterium.

Valid HTML 5

Poprawny CSS3

Created by slawog
Copyright © by Sołectwo Simoradz 2009-2021