Flaga Polski - język polski Flaga Wielkiej Brytani - język angielski
Mapa strony Simoradz

Historia rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Spółdzielnie produkcyjne na Ziemi Cieszyńskiej powstawały na "resztówkach" folwarcznych. Pierwsza powstała w Dębowcu w roku 1951, następnie w Wilamowicach i Zamarskach a w rok później w Simoradzu. Założenie spółdzielni poprzedziło pojawienie sie w Simoradzu przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych władz PZPR i ZSL, którzy agitowali rolników do założenia spółdzielni. W ciągu pół roku do RSP zgłosiło akces 14 członków. Zebranie założycielskie, po kilku odwołanych terminach, wyznaczono na 21 lipca 1952 roku. Podpisy pod oficjalnym dokumentem (wg. kolejności) złożyli: Paweł Fiedor, Helena Franek, Adam Szurman, Stanisław Drozd, Jerzy Cymorek, Jerzy Boruta, Maria Szurkowa, Emilia Cienciała, Anna Smelik, Paweł Kajzar, Karol Jany, Ewa Jany, Emilia Stawarczyk, Helena Korzonek i Anna Stanieczek. W jawnym głosowaniu przewodniczącym wybrano - znanego we wsi rolnika - Pawła Fiedora. W skład zarządu ponadto weszli Helena Franek i Pawel Kajzar. Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Anna Stanieczek a członkami Stanisław Drozd i Karol Jany.

Sołectwo Simoradz - Paweł Fiedor

Sołectwo Simoradz - Helena Franek

Sołectwo Simoradz - Jerzy Cymorek

Sołectwo Simoradz - Pawel Kajzar

Sołectwo Simoradz - Anna Stanieczek

Na nowo powstałe gospodarstwo złożyło sie 85,24 ha gruntów z PGR Pruchna, pozostałą ziemię wnieśli Paweł Fiedor-13ha, Paweł Kajzar-11ha, Stanisław Drozd-6ha, Karol Jany i Anna Stanieczek po 3ha, oraz Helena Franek i Jerzy Cymorek po 2ha. Paweł Fiedor przekazał: konia, 2 krowy i świnię, Stanisław Drozd: krowę i konia, Helena Franek: maciorę, Paweł Kajzar i KArol jany po koniu i krowie. Sprzęt stanowiły maszyny członkowskie oraz stary ciagnik z majątku Brannego (Lanc-Buldog). Na inwentarz składały się: budynek gospodarczy (obora), stajnia, chlewnia, mieszkania, biura oraz magazyn. Ponadto na terenie spółdzielni znajdowały sie dwie stodoły oraz stary drewniany spichlerz zbożowy z przełomu XII / XIII wieku. Na koniec 1952 roku RSP posiadała 25 członków, którzy gospodarowali na 103ha gruntu.

Sołectwo Simoradz - Brojlery

Sołectwo Simoradz - Bios

Sołectwo Simoradz - Bizon

Sołectwo Simoradz - Kombajn

Sołectwo Simoradz - budowa kurczarni

Sołectwo Simoradz - codzienne czynności mechaników

Sołectwo Simoradz - Fermy

Sołectwo Simoradz - Kwoka

Sołectwo Simoradz - Owce

Sołectwo Simoradz - Skansen

Pierwsze lata gospodarowania należały do bardzo trudnych. Malała liczba członków zmniejszała się ilość ziemi. Najtrudniejszy okres przechodziła spółdzielnia w latach 1956-1969. Były chwile załamań myslano nawet o rozwiązaniu RSP. Na początku 1961 roku władze powiatowe skierowały do RSP inż. Romana Kubaloka powierzono mu funkjce doradcy, który w 1964 roku został prezesem spółdzielni. Z roku na rok pomnażał sie majątek gospodarstwa, wzrastały zyski. Bogatsi stają sie również członkowie spółdzielni. Miernikiem ich zasobności staje sie dniówka, która w 1953 roku wynosiła zaledwie 23zł, a w 1977 sięgała 160zł.

Sołectwo Simoradz - Kubalok

Sołectwo Simoradz - Wizyta specjalistów

Sołectwo Simoradz - Marszałek sejmu

Valid HTML 5

Poprawny CSS3

Created by slawog
Copyright © by Sołectwo Simoradz 2009-2021