Flaga Polski - język polski Flaga Wielkiej Brytani - język angielski
Mapa strony Simoradz

Historia Simoradza

Historia wspomina o Simoradzu po raz pierwszy w roku 1286, kiedy to na tym terenie utworzona została parafia katolicka. "Simoradz" oznacza w gwarze morawskiej "ziemię orać".

Wioska przez stulecia zarządzana była przez kolejnych właścicieli min. Bilskich, Pogórskich, Góreckich, Marklowskich. Ostatnim dziedzicem ziemskim był Karol Zischka, kupiec z Mistka. W 1858r. Simoradz stał się własnością arcyksięcia Albrechta Habsburga - Lotharinga, a po jego śmierci syna Karola Habsburga - Fryderyka.

Daty rozpoczęcia i zakończenia I wojny światowej nie odnotowano w żadnym dokumencie. Widocznie nie miała ona większego wpływu na życie wsi. Podkreślić jednak należy, że w 1919r w czasie najazdu czeskiego na teren Simoradza szkołę okupowało wojsko czeskie. W wyniku walk budynek szkoły został poważnie uszkodzony . W 1928r przeprowadzono parcelację folwarku, w wyniku której przydzielono 2ha ziemi szkole, 2ha przyznano status terenów wiejskich. Podczas II wojny światowej Niemcy polecili spakować bibliotekę szkoły z poleceniem "na przemiał". Część zbiorów uratowali byli uczniowie tej szkoły Mieczysław Branny i Wilhelm Raszka. W czasie okupacji książki te były wypożyczane simoradzkiej młodzieży w celu podtrzymania ducha polskości.

W roku 1951 po namowach władz wojewódzkich i powiatowych Stanisław Drozd podpisał deklarację członkowską, która zapoczątkowała powstanie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Wyzwolenie". Pierwsze zebranie założycielskie miało miejsce 21 lipca 1952. Statut podpisało 15 gospodarzy, którzy na rzecz RSP przekazali nie tylko swoja ziemię, ale również krowy, konie, maszyny rolnicze i zabudowania gospodarskie. Miała ona bardzo duży wpływ na wieś Simoradz i jej mieszkańców, dla których stawała się głównym miejscem zatrudnienia. Należy w tym miejscu odnotować nazwisko Romana Kubaloka, który od 01.04.1964r do 1990r był prezesem RSP. To właśnie jemu przypisywany jest największy rozwój spółdzielni w tym też okresie płace pracowników należały do największych.

W latach 1975-1998 miejscowość Simoradz należała administracyjnie do województwa bielskiego.Obecnie należy do województwa śląskiego, powiat cieszyński, wchodzi w skład Gminy Dębowiec.

Sołectwo Simoradz - Spichlerz
Spichlerz obecnie znajduje się w chorzowskim skansenie.

Valid HTML 5

Poprawny CSS3

Created by slawog
Copyright © by Sołectwo Simoradz 2009-2021