Flaga Polski - język polski Flaga Wielkiej Brytani - język angielski
Mapa strony Simoradz

Dolina Górnej Wisły - obszar Natura 2000

mapa

Opis Doliny Górnej Wisły

Część obszaru Simoradza jest objęta programem unijnym Natura 2000, którego celem jest ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych uważanych za cenne i zagrożone w skali Europy.

Dolina górnej Wisły jest jedną z najważniejszych ostoi lęgowych ptaków wodno-błotnych w południowej Polsce.

Na terenie znajdują się legowiska następujących ptaków:

 • Bąk Botaurus stellaris
 • Bączek Ixobrychus minutus
 • Ślepowron Nycticorax nycticorax
 • Czapla nadobna Egretta garzeta
 • Czapla biała Egretta alba
 • Bocian biały Ciconia ciconia
 • Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
 • Trzmielojad Pernis apivorus
 • Bielik Haliaeetus albicilla
 • Błotniak stawowy Circus aeruginosus
 • Kropiatka Porzana porzana
 • Zielonka Porzana parva
 • Derkacz Crex crex
 • Żuraw Grus grus
 • Szablodziób Recurvirostra avosetta
 • Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
 • Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
 • Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus
 • Rybitwa czarna Chlidonias niger
 • Zimorodek Alcedo atthis
 • Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
 • Dzięcioł czarny Dendrocopus martius
 • Dzięcioł średni Dendrocopos medius
 • Podróżniczek Luscinia svecica
 • Jarzębatka Sylvia nisoria
 • Muchołowka białoszyja Ficedula albicollis
 • Gąsiorek Lanius collurio
 • Ortolan Emberiza hortulana
Bocian biały

Valid HTML 5

Poprawny CSS3

Created by slawog
Copyright © by Sołectwo Simoradz 2009-2021